Monday, October 18, 2010

เยี่ยมคุณแม่จันทร์ทา ฤกษ์ยาม สำนักปฏิบัติธรรมภูริทัตตะ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ดวันที่16 ตุลาคม 2553 อริยวรรณตั้งใจไปเยี่ยมคุณแม่จันทร์ทา ฤกษ์ยามที่สำนักปฏิบัติธรรมภูริทัตตะ อำเภอหนองอี จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งก็ได้รับเมตตาจากคุณแม่จันทร์ทาได้ให้คำแนะนำเรื่องการปฏิบัติธรรมอย่างลึกซึ้ง รวมทั้งการครองตนในการปฏิบัติธรรมของฆราวาสซึ่งคุณแม่เป็นแบบอย่างที่ดีอย่างยากที่ใครจะเสมอเหมือน ท่านเป็นนักปฏิบัติธรรมที่มีชื่อเสียง การปฏิบัติและจริยวัตรของคุณแม่งดงาม มีความเพียรเป็นเลิศสมกับคำล่ำลือยิ่งนัก มีศิษย์จำนวนมากที่มาพักปฏิบัติธรรมกับท่านที่สำนัก นอกจากนี้คุณแม่ยังเมตตาให้อริยวรรณเที่ยวชมสำนักปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ที่ท่านปลูกไว้ อนุญาตให้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกสร้างความประทับใจในบรรยากาศ อบอุ่น สงบ ร่มเย็น เป็นสุขยิ่งนักที่ได้พบเห็น ขอนุโมทนาบุญกับคุณแม่พร้อมครอบครัวและศิษย์รวมทั้งญาติธรรมที่ได้ไปร่วมทำบุญกับคุณแม่อย่างไม่ขาดสาย

1 comment:

  1. อนุโมทนาบุญด้วยนะค่ะ ..คุณแม่ ท่านมีเมตตาต่อทุกคนมากค่ะ ..ท่านพูดน้อย แต่ทำความเพียรมากๆเลยค่ะ ..สาธุๆๆค่ะ

    ReplyDelete