Friday, February 27, 2009

บวชชีพราหมณ์อุทิศกุศลถวายหลวงปู่สิงห์ทอง ปภากโร เนื่องในโอกาสอายุครบ 84 ปี
17 กุมภาพันธ์ 2552 วัดป่าสุนทราราม บ้านกุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร จัดงานฉลองอายุครบ 84 ปี หลวงปู่สิงห์ทอง ปภากโร มีพิธีบวชชีพราหมณ์ และรับฟังพระธรรมเทศนา ตลอดคืนศิษยานุศิษย์จากทุกสารทิศมาจัดทำโรงทานและร่วมงานอย่างคับคั่ง


Monday, February 16, 2009

ไหว้พระใหญ่ภูสูง13-15 กุมภาพันธ์ 2552 คณะครูจากโรงเรียนอนุบาลกันทราลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ปฏิบัติธรรม และไหว้พระใหญ่ที่วัดภูสูง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ก่อนจะกลับไปทำหน้าที่แม่พิมพ์ของชาติต่อไป ขออนุโมทนากับบุญคุณครูทุกๆท่าน

เรื่องเล่าการให้บริการด้วยความรักที่โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว13 กุมภาพันธ์ 2552โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมนำเสนอเรื่องเล่าการบริการด้วยความรัก ให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยบริการสุขภาพอำเภอคำเขื่อนแก้ว ทั้งจากโรงพยาบาลและสถานีอนามัย ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ที่ประทับใจ ในการดูเลผู้รับบริการ มีการมอบช่อดอกไม้สร้างเสริมกำลังใจ เป็นสุนทรียสนทนาในเทศกาลวันแห่งความรักนี้จริงๆบ้านคำเกิ่งจัดหนังประโมทัยแสดงในงานจังหวัดเคลื่อนที่


ชาวบ้านคำเกิ่ง ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธรได้จัดหนังประโมทัยร่วมแสดงในงาน จังหวัดเคลื่อนที ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 ที่โรงเรียนบ้านคำเกิ่ง มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก ได้รับการแจกผ้าห่มกันหนาว,รับบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสว.และการให้ความรู้กับประชาชนอำเภอเลิงนกทาและแสดงนิทรรศการจากทุกส่วนราชการของจังหวัดยโสธร อย่างดียิ่ง
โครงการบีบนำมันเมล็ดทานตะวัน บ้านคำเกิ่ง


ประกวดส้มตำ